Naar content

Privacy statement

Via de website www.KaartKado.nl (hierna: de “Website”) verzamelt KaartKado persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). In dit Privacy Statement wordt beschreven welke informatie KaartKado over de bezoekers van de Website verzamelt en voor welke doelen deze Informatie wordt gebruikt. KadoKaart verwerkt de persoonsgegevens voor eigen relatiebeheer en validatiedoeleinden en voor relatiebeheer en validatiedoeleinden van derden op grond van haar gerechtvaardigd belang of van de derde, beide om in contact te kunnen blijven voor dm doeleinden met haar klanten en prospects.

1. Wie is KaartKado?

KaartKado is een initiatief van Loyalty Engineers en houdt zich bezig met het creeren en vermarkten van diverse cashback en loyalty platformen.

KaartKado is verantwoordelijk voor de wijze waarop zij via de Website informatie over jou verzamelt, gebruikt en opslaat.

2. Contact

Als je contact opneemt met de klantenservice van KaartKado, omdat je vragen of klachten hebt over de Website, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. KaartKado kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten.

3. Bestellingen

Via de Website kun je bepaalde producten en/of diensten bestellen. De gegevens die je in het kader van de bestelling via de Website verstrekt, worden primair gebruikt voor het afhandelen van de bestelling. Deze gegevens worden, met uitzondering van het bepaalde onder paragrafen 4 en 5, alleen gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en niet voor andere doeleinden.

Om de bestelling te kunnen uitvoeren, is het soms vereist dat de opgegeven informatie aan derde partijen wordt gezonden.

4. Advertenties

Het e-mailadres dat je tijdens het plaatsen van een bestelling opgeeft, wordt door KaartKado opgeslagen en kan worden gebruikt om volgende campagnes van KaartKado via Facebook onder jouw aandacht te brengen.

Van belang is dat jouw e-mailadres niet onversleuteld aan Facebook wordt verstrekt. Jouw e-mailadres wordt eerst binnen de omgeving van KaartKado gecodeerd (“gehasht”). Vervolgens worden de gehashte gegevens naar de Facebook-omgeving geüpload. De geüploade gegevens worden vervolgens vergeleken met de gehashte gegevens die Facebook bezit. Indien er een match plaatsvindt, betekent dit dat het e-mailadres dat via de Website is verstrekt aan een Facebook account is gekoppeld. KaartKado kan deze personen vervolgens op Facebook een advertentie van De KaartKado aktie’s tonen. Indien er geen match plaatsvindt, gebeurt er vervolgens niets.

5. Nieuwsbrieven

Het e-mailadres dat je hebt opgegeven via de Website, kan door KaartKado worden gebruikt om jou de nieuwsbrief omtrent deze actie en toekomstige acties toe te zenden. Indien je op een gegeven moment geen nieuwsbrieven of bepaalde onderwerpen meer wilt ontvangen, kun je gebruik maken van de af- en aanmeldmogelijkheid die in je account terug te vinden zijn onder "je gegevens".

6. Cookies

Via de Website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Voor een nadere uitleg over de type cookies die worden geplaatst alsmede de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, verwijzen we je naar het Cookie Statement dat op de Website te raadplegen is. Indien er Informatie over jou wordt verzameld met behulp van cookies, wordt die Informatie alleen gebruikt om de doeleinden waarvoor de cookies zijn geplaatst, te realiseren. Deze Informatie wordt niet aan andere bestanden of gebruikersprofielen gekoppeld.

7. Statistisch onderzoek

KaartKado streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de Website. Hiervoor is het noodzakelijk dat KaartKado continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in de Website en Applicaties kan aanbrengen.

KaartKado kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

8. Bewaren van Informatie

KaartKado zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.

9. Bescherming van jouw Informatie

KaartKado hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. KaartKado heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie

Als je wilt weten welke Informatie KaartKado over jou verzamelt, kun je KaartKado vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Dit verzoek kan ingediend worden via het serviceformulier van KaartKado.

KaartKado zal binnen vier (4) weken op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken. Het overzicht wordt dan toegezonden aan het door jou opgegeven e-mailadres.

Als je op grond van het overzicht Informatie wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. KaartKado zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien KaartKado besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal KaartKado aangeven waarom zij dat niet zal doen.

11. Wijzigingen in dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via de Applicatie.

12. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht sturen middels het contactformulier.

 

Solvayweg 8a
6049 CP Herten

Email: info@kaartkado.nl

Heb je vragen?

Heb je vragen over Kaartkado neem dan contact met ons op!